بایگانی برچسب ها: ابعاد رهبری در مدیریت کتابخانه

دانلود مقاله ابعاد رهبری در مدیریت کتابخانه

دانلود مقاله ابعاد رهبری در مدیریت کتابخانه

ابعاد رهبری در مدیریت کتابخانه فهرست مطالب پیشگفتار مقدمه تعریف رهبری عناصر رهبری نفوذ رهبری هدف و نیاز به رهبری خصوصیات رهبری فعالیت های رهبری مهارت های رهبری شیوه های نفوذ رهبری روش های رهبری فردی تعاملی موقعیتی سبک های رهبری نتیجه گیری نمایه وازه نامه منابع و مؤاخذ پیشگفتار در اینجا با توجه به اهمیت رهبری در مدیریت و بویژه مدیریت کتابخانه این موضوع را برای تحقیق اتخاب نمودم و در این راه از راهنمایی های جناب آقای پاپی و همچنین از بسیاری از منابع مه...

ادامه مطلب