بایگانی برچسب ها: ابعاد پژوهشی مدیریت شهری

دانلود مطالعات تالار شهر و شورای شهر

دانلود مطالعات تالار شهر و شورای شهر

مطالعات تالار شهر و شورای شهر جامعه مدنی چیست؟ جامعه مدني به مجموع سازمان‌ها و نهادهاي مدني و اجتماعي داوطلبانه که بنيان جامعه‌اي پويا را پي مي‌ريزند و از اين رو در تضاد با ساختار تحميلي دولت (فراي از نوع حکومت) هستند، اشاره مي‌کند. خاستگاه استفاده مدرن از اين اصطلاح به آدام فرگوسن برمي‌گردد.فرگوسن کسي است که توسعه «دولت تجاري» را به عنوان روشي براي تغيير فساد نظام فئودالي و تقويت آزادي فردي بيان کرده. در حالي‌که فرگوسن خط فاصلي بين دولت وجامعه مشخ...

ادامه مطلب