بایگانی برچسب ها: ابعاد پژوهشی مدیریت شهری

دانلود مطالعات تالار شهر و شورای شهر

دانلود مطالعات تالار شهر و شورای شهر

مطالعات تالار شهر و شورای شهر جامعه مدنی چیست؟ جامعه مدنی به مجموع سازمان‌ها و نهادهای مدنی و اجتماعی داوطلبانه که بنیان جامعه‌ای پویا را پی می‌ریزند و از این رو در تضاد با ساختار تحمیلی دولت (فرای از نوع حکومت) هستند، اشاره می‌کند. خاستگاه استفاده مدرن از این اصطلاح به آدام فرگوسن برمی‌گردد.فرگوسن کسی است که توسعه «دولت تجاری» را به عنوان روشی برای تغییر فساد نظام فئودالی و تقویت آزادی فردی بیان کرده. در حالی‌که فرگوسن خط فاصلی بین دولت وجامعه مشخ...

ادامه مطلب