بایگانی برچسب ها: اترنت درمایل اول

اترنت درمایل اول ETHERNET IN THE FIRST MILE

اترنت درمایل اول ETHERNET IN THE FIRST MILE

اترنت درمایل اول ETHERNET IN THE FIRST MILE اترنت درمایل اول ETHERNET IN THE FIRST MILE   با افزايش روزافزون نيازهاي كاربران شبكه در عصر حاضر و افزايش حجم اطلاعات ،‌ مي توان گفت كه تكنولوژي هاي دسترسي پهناي باند موجود قادر به پاسخگويي نيازهاي كاربران نمي باشند .پس از بررسيهاي انجام شده معلوم شد كه تعدد نياز به تبديل پروتكل ها در حد فاصل ميان كاربران و شبكه هاي عمومي ،‌كه مايل اول نيز خوانده مي شود، كارايي وسرعت شبكه ها را به شدت كاس...

ادامه مطلب