بایگانی برچسب ها: اتصال‌ آسانسور به‌ سازه‌

دانلود کارآموزی آسانسور در سازه

دانلود کارآموزی آسانسور در سازه

کارآموزی آسانسور در سازه مقاله‌ کاملی‌ درباره‌ آسانسور در سازه‌ نحوه‌ انتقال‌ بار آسانسور: در عمل‌ نیروی‌ آسانسور بین‌ تیرهایی‌ که‌ در اطراف‌ داکت‌ قرار داده‌ می‌شون‌ وشاستی‌ آن‌ تیرها متصل‌ می‌گردد منتقل‌ می‌گردد اما از لحاظ‌ فنی‌ در اطاقک‌ آسانسورتکیه‌گاه‌هایی‌ با حفر آسانسور قرار دارند و نیروی‌ وزن‌ اطاقک‌ به‌ این‌ تکیه‌گاه‌ واردمی‌شود. نیروی‌ کلی‌ آسانسورهای‌ معمولی‌ از چهار عدد نبشی‌ برای‌ دور باکس‌ آسانسوراستفاده‌ می‌شود. این‌ ط...

ادامه مطلب