بایگانی برچسب ها: اتصال به يك پايگاه داده و ايجاد آن

دانلود پروژه طراحی سایت آموزش

دانلود پروژه طراحی سایت آموزش

طراحی سایت آموزش فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل اول ۲ مقدمه: ۳ PHP چیست؟ ۳ به چه دلیلی از PHP استفاده می‌کنیم؟ ۵ PHP چگونه کار می‌کند؟ ۷ شما به چه چیزی احتیاج دارید؟ ۹ فصل ۲ جمع آوری اطلاعات ۱۰ الف: قسمتهای مختلف دانشگاه ۱۱ پستهای سازمانی ۱۱ ۲-۳- اداره امور آموزشی ۱۶ امور فنی و عمرانی ۲۱ شرح وظائف امور فنی ۲۱ فصل سوم- نیازمندیها ۲۵ جداول ۲۷ فصل چهارم- PHP و فرم های HTML 19 31 ایجاد یک فرم ساده ۳۲ استفاده از Get یا Post 34 برای افزودن مشخصه M...

ادامه مطلب