بایگانی برچسب ها: اتصال ستون به صفحة زیر ستون

دانلود پروژه ساختمانهای فلزی

دانلود پروژه ساختمانهای فلزی

ساختمانهای فلزی فهرست مطالب مقدمه. 7 فلزات آهني : 7 متالوژي آهن و فولاد : 8 ميزان كربن در فلزات آهني : 10 فولاد : 12 خواص فولاد: 14 تآثير ناخالصي ها در كيفيت فولاد: 15 عمليات گرمايي بر روي فولاد : 15 توليد قطعات فلزي : 16 فولادهاي سازه اي: 19 مقاطع توخالي: 19 خم كردن مقاطع سازه اي: 20 محافظت هاي كاربردي براي فولاد: 21 ورقهاي فولادي نيم رخ دار و كابل هاي فولادي : 24 انواع اتصالات فولادي: 25 اجراي اتصالات به كمك جوش كاري: 27 آلياژهاي آهن...

ادامه مطلب