بایگانی برچسب ها: اتصال های غیر متداول در ایران

دانلود گزارش کارآموزی اجرا و ساخت ساختمان

دانلود گزارش کارآموزی اجرا و ساخت ساختمان

دانلود گزارش کارآموزی اجرا و ساخت ساختمان کلیات اجرایی ساختمانهای یک طبقه به شرح ذیل می باشد: ساختمان های مصالح بنایی ، یک سیستم سازه ای جعبه مانند را تشکیل می دهند،شامل اجزای سازه ای قائم یعنی دیوارها و اجزای سازه ای افقی یعنی سقف ها. بارهای قائم از سقف ها به عنوان اعضای خمشی افقی به دیوارهای باربروازدیوارهای باربربه عنوان اعضای فشاری قائم به پی ها منتقل می شوند.هنگامی که ساختمان تحت تاثیر حرکات زمین لرزه قرار می گیرد،نیروهای اینرس...

ادامه مطلب