بایگانی برچسب ها: اتوماسيون نيروي فروش

دانلود مقاله سيستم اطلاعات تجاري

دانلود مقاله سيستم اطلاعات تجاري

سيستم اطلاعات تجاري  فهرست مطالب سيستم اطلاعات تجاري 1 مقدمه 1 اهميت اطلاعات در تجارت 1 ويژگيهاي اطلاعات مناسب : 2 مقاصد كلي اطلاعات 3 توصيف داده ها: 3 – تبيين رخدادها: 3 – پيش بيني : 4 – پيشنهاد راهكارها : 4 – ارزيابي : 4 سيستم هاي اطلاعات فرابخشي 4 فرايندهايي نظير: 4 بازاريابي دو جانبه (تعاملي): 6 اتوماسيون نيروي فروش: 7 مديريت محصول و فروش: 7 ترويج فروش و تبليغات: 8 توزيع : 9 بازاريابي هدفمند: 9 تحقيقات ب...

ادامه مطلب