بایگانی برچسب ها: اثبات جرائم منافی عفت

دانلود کارتحقیقی شکایت و گذشت شاکی خصوصی

دانلود کارتحقیقی شکایت و گذشت شاکی خصوصی

دانلود کارتحقیقی شکایت و گذشت شاکی خصوصی دانلود کارتحقیقی شکایت و گذشت شاکی خصوصی  به طور کلی تحقیق و تجسس در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر اینکه ارتکاب جرم منافی عفت به گونه ای باشد که بنا به مصلحت اقوی تحقیق و تجسس راضروری و توجیه نماید . به عبارت دیگر ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت مطلق نیست و حکم آن متناسب با وضعیت پیش آمده متفاوت است . در جایی که مصلحت حقوق عمومی و صیا نت از نظم و اخلاق حسنه و جلوگیری از شیوع فساد در جامعه اق...

ادامه مطلب