بایگانی برچسب ها: اثرات تكليف شب براي دانش آموزان

دانلود پژوهشی بر اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان

دانلود پژوهشی بر اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان

پژوهشی بر اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان مقدمه: تکلیف همواره به عنوان یکی از عوامل مهم در تحقق یادگیری مطرح بوده و در هر دوره متناسب با برداشتی که از یادگیری وجود داشته، شکل و نوع تکلیف نیز متفاوت بوده است. شاید در گذشته اگر دانش آموزی صرفاً موفق به محفوظاتی در ذهن خویش می شد، تصور می رفت که یادگیری در او تحقق یافته است. اما امروزه، با تعریفی که از یادگیری می شود توقع اهدافی فراتر از آن وجود دارد. یکی از متغیرهای رایج در مورد یادگیری به ش...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق بررسی اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان

دانلود روش تحقیق بررسی اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان

اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان فهرست مطالب فصل اول مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت پژوهش متغیرهای پژوهش تعریف عملیاتی متغیرها فرضیه های تحقیق فصل دوم مقدمه قوانین یادگیری از نظر روانشناسان تاثیر تکلیف در یادگیری آیا تکلیف شب یک ضرورت تربیتی است؟ ملاک های تعیین تکلیف شب تناسب نوع تکلیف با نوع درس جایگاه تکلیف تصحیح تکلیف تشریح اهداف تکلیف فواید و مضرات تکلیف اهداف تکلیف انواع  تکلیف حجم تکلیف رابطه تکلیف با میزان هوش و استعداد دانش آمو...

ادامه مطلب

دانلود روش تحقیق اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان

دانلود روش تحقیق اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان

دانلود روش تحقیق اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول مقدمه ۱ بیان مسئله ۷ ضرورت و اهمیت پژوهش ۱۰ متغیرهای پژوهش ۱۳ تعریف عملیاتی متغیرها ۱۴ فرضیه های تحقیق ۱۵ فصل دوم مقدمه ۱۸ قوانین یادگیری از نظر روانشناسان ۲۱ تاثیر تکلیف در یادگیری ۲۳ آیا تکلیف شب یک ضرورت تربیتی است؟ ۲۴ ملاک های تعیین تکلیف شب ۲۶ تناسب نوع تکلیف با نوع درس ۲۸ جایگاه تکلیف ۲۸ تصحیح تکلیف ۲۹ تشریح اهداف تکلیف ۳۰ فواید و مضرات تکلیف ۳۰ اهداف تک...

ادامه مطلب