بایگانی برچسب ها: اثرات شرایط محیطی بر عملکرد تجهیزات نیروگاه بخار

بررسی اثرات شرایط محیطی بر عملکرد تجهیزات نیروگاه بخار

بررسی اثرات شرایط محیطی بر عملکرد تجهیزات نیروگاه بخار

بررسی اثرات شرایط محیطی ( فشار ، دما ، رطوبت و … ) بر عملکرد تجهیزات نیروگاه بخار و بررسی تاثیرات آن روی طراحی تجهیزات فهرست مطالب چکیده فصل اول : معرفی تجهیزات نیروگاه بخاری ۱ ـ ۱ ـ مقدمه ۱ ـ ۲ ـ دیگ بخار و تجهیزات جانبی آن ۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ مقدمه ۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ اکونومایزر ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ درام ۱ ـ ۲ ـ ۴ ـ لوله های دیوارهای محفظه احتراق یا اوپراتور ۱ ـ ۲ ـ ۵ ـ سوپر هیترها ۱ ـ ۲ ـ ۶ ـ دی سوپر هیتر ها یا اتمپراتورها ۱ ـ ۲ ـ ۷ ـ ری هیترها ۱ ـ ۲ ـ ...

ادامه مطلب