بایگانی برچسب ها: اثرات صدا بر انسان

دانلود پروژه بررسي آلودگي صوتي در صنعت نساجي

دانلود پروژه بررسي آلودگي صوتي در صنعت نساجي

دانلود پروژه بررسي آلودگي صوتي در صنعت نساجي فهرست منابع *  مقدمه * چكيده تئوريك اصوات * خواص فيزيكي صوت * انواع صوت * اثرات صدا بر انسان * اندازه گيري صوت * شدت صدا * توان صدا و تراز توان صدا * تراز فشار صوت * انتقال صدا * جذب صدا * انعكاس صوت * صوت طنين انداز * قانون جرم * جذب و عايق بندي * كنترل عملي آلودگي صدا در صنعت نساجي * OSHA * مشكلات سروصدا در صنعت نساجي * خلاصه اي از نمونه سطوح صداي تجهيزات نساجي * امكان پذير بودن كنترل سروصد...

ادامه مطلب