بایگانی برچسب ها: اثرات ليزر بر مواد

دانلود مقاله روشهای ماشین کاری نوین بوسیله جت لیزر و اصول ماشین کاری

دانلود مقاله روشهای ماشین کاری نوین بوسیله جت لیزر و اصول ماشین کاری

روشهای ماشین کاری نوین بوسیله جت لیزر و اصول ماشین کاری فهرست مطالب مقدمه ۱ نشر خود به خود تابش ۲ انتشار القایی ۳ (۶٫۵) N1 B21 uv 4 (الف) پمپاژ نوری (مثل لیزر یاقوت) ۷ (ب) تحریک مستقیم الکترون (مثل لیزر آرگون) ۷ (ج) برخوردهای غیر الاسیتک اتم- اتم (مثل لیزر هلیم – نئون) ۷ نوسان لیزر ۸ انواع  لیزر ۸ لیزر گاز ۹ لیزر هلیم- نئون ۹ لیزر دی اکسید کربن ۱۰ لیزرهای حالت جامد با پمپاژ نوری ۱۲ مشخصات اشعه لیزری ۱۴ پروفیل فضایی ۱۵ واگریی اشعه ۱۵ تم...

ادامه مطلب