بایگانی برچسب ها: اثرات ليزر بر مواد

دانلود مقاله روشهای ماشین کاری نوین بوسیله جت لیزر و اصول ماشین کاری

دانلود مقاله روشهای ماشین کاری نوین بوسیله جت لیزر و اصول ماشین کاری

روشهای ماشین کاری نوین بوسیله جت لیزر و اصول ماشین کاری فهرست مطالب مقدمه 1 نشر خود به خود تابش 2 انتشار القايي 3 (6.5) N1 B21 uv 4 (الف) پمپاژ نوري (مثل ليزر ياقوت) 7 (ب) تحريک مستقيم الکترون (مثل ليزر آرگون) 7 (ج) برخوردهاي غير الاسيتک اتم- اتم (مثل ليزر هليم – نئون) 7 نوسان ليزر 8 انواع  ليزر 8 ليزر گاز 9 ليزر هليم- نئون 9 ليزر دي اکسيد کربن 10 ليزرهاي حالت جامد با پمپاژ نوري 12 مشخصات اشعه ليزري 14 پروفيل فضايي 15 واگريي اشعه 15 تمر...

ادامه مطلب