بایگانی برچسب ها: اثرات موسیقی‌درمانی

دانلود مقاله كودكان و نوجوانان عقب مانده ذهني

دانلود مقاله كودكان و نوجوانان عقب مانده ذهني

دانلود مقاله كودكان و نوجوانان عقب مانده ذهني مقدمه و تاريخچه عقب ماندگي ذهني يا به اصطلاح ديگر نارسايي رشد قواي ذهني موضوع تازه و جديدي نيست بلكه در هر دوره و زمان افرادي در اجتماع وجود داشته اند كه از نظر فعاليتهاي ذهني در حد طبيعي نبوده اند .اجتماع براي مصلحت ، تعجب يا سالم سازي ، بعضي از اين افراد را تحمل مي كرد عده اي را محبوس مي ساخت و دسته اي را به مرگ محكوم مي نمود. پنيل كه به حق بايد او را بنيانگذار روانپزشكي جديد ناميد اولين...

ادامه مطلب