بایگانی برچسب ها: اثرات هورمون رشد انساني

دانلود مقاله داروهای محرک

دانلود مقاله داروهای محرک

داروهای محرک فهرست مطالب چكيده : 1 مقدمه 4 داروهايي كه به عنوان محرك استفاده مي شوند. 5 1. آمفتامينها 5 آمفتامينها و عملكرد ورزشي 5 محدوديتهاي تحقيق 9 2- افدرين 14 افدرين و عملكرد ورزش 14 محدوديتهاي تحقيق 17 كوكائين 17 كوكائين و عملكرد ورزشي 18 محدوديتهاي تحقيق 20 داروهايي كه براي كاهش تپش و ضربان قلب استفاده مي شوند 21 بتابلوكرها 21 بتابلوكرها و عملكرد ورزشي 22 محدوديتهاي تحقيق 24 داروهايي كه براي تغيير تركيبات بدن به كار مي روند . 25 آ...

ادامه مطلب