بایگانی برچسب ها: اثرات هورمون رشد انساني

دانلود مقاله داروهای محرک

دانلود مقاله داروهای محرک

داروهای محرک فهرست مطالب چکیده : ۱ مقدمه ۴ داروهایی که به عنوان محرک استفاده می شوند. ۵ ۱٫ آمفتامینها ۵ آمفتامینها و عملکرد ورزشی ۵ محدودیتهای تحقیق ۹ ۲- افدرین ۱۴ افدرین و عملکرد ورزش ۱۴ محدودیتهای تحقیق ۱۷ کوکائین ۱۷ کوکائین و عملکرد ورزشی ۱۸ محدودیتهای تحقیق ۲۰ داروهایی که برای کاهش تپش و ضربان قلب استفاده می شوند ۲۱ بتابلوکرها ۲۱ بتابلوکرها و عملکرد ورزشی ۲۲ محدودیتهای تحقیق ۲۴ داروهایی که برای تغییر ترکیبات بدن به کار می روند...

ادامه مطلب