بایگانی برچسب ها: اثرات و پیامدهای پول شویی

دانلود پروژه پولشویی

دانلود پروژه پولشویی

دانلود پروژه پولشویی پولشویی فهرست مطالب مقدمات ۱٫ فهرست ۲٫ چکیده فصل اول: مقدمه پژوهش ۱-۱ مقدمه پژوهش ۲-۱ طرح مسأله پژوهش ۳-۱ تعریف و ضرورت و اهمیت مسأله الف) تعریف پول شویی ب) ضرورت مبارزه با پول شویی ۴-۱ اهداف پژوهش ۵-۱ روش تحقیق ۶-۱ محدوده زمانی پژوهش ۷-۱ پرسشهای پژوهش ۸-۱ تعاریف و اصطلاحات کلی پژوهش فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش ۱-۲ بررسی پژوهش ۲-۲ بررسی نظریه ها الف) پیشینه و تاریخچه ب) تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ...

ادامه مطلب