بایگانی برچسب ها: اثر تابش آفتاب بر ساختمان و محيط اطراف آن

دانلود پروژه بررسي اقليم و معماري ايران

دانلود پروژه بررسي اقليم و معماري ايران

بررسي اقليم و معماري ايران فهرست مطالب پيش گفتار                                مقدمه                                    خورشيد                                   باد                                      آب ، رطوبت و گياه                        موقعيت جغرافيايي                         تقسيم بندي اقليمي ايران                  شرايط اقليمي خصوصيات آب و هوايي بافت شهري خصوصيات كلي بافت شهري و روستايي          نوع مصالح                                تطبيق مسكن با ا...

ادامه مطلب