بایگانی برچسب ها: اثر تابش آفتاب بر ساختمان و محيط اطراف آن

دانلود پروژه بررسی اقلیم و معماری ایران

دانلود پروژه بررسی اقلیم و معماری ایران

بررسی اقلیم و معماری ایران فهرست مطالب پیش گفتار                                مقدمه                                    خورشید                                   باد                                      آب ، رطوبت و گیاه                        موقعیت جغرافیایی                         تقسیم بندی اقلیمی ایران                  شرایط اقلیمی خصوصیات آب و هوایی بافت شهری خصوصیات کلی بافت شهری و روستایی          نوع مصالح                                تطبیق مسکن با ا...

ادامه مطلب