بایگانی برچسب ها: اثر حقوقی اضطرار در قوانین ایران

دانلود کارتحقیقی نقش اضطرار در مسولیت مدنی

دانلود کارتحقیقی نقش اضطرار در مسولیت مدنی

نقش اضطرار در مسولیت مدنی چکیده تحقیق حاضر به بررسی اضطرار و جایگاه آن در حقوق مسؤولیت مدنی پرداخته است. بدون تردید اضطرار, وصف تقصیر را از فعل زیانبار زدوده, اقدامی را که در وضعیت عادی، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح می سازد. ولی آیا می تواند مضطر را از آثار و پیامدهای آن معاف سازد؟ در این باره نظامهای حقوقی یکسان نمی اندیشند. در یک دیدگاه، اضطرار، رافع مسؤولیت مدنی نیست ومضطر باید خسارات وارد به زیان دیده را جبران کند. هر چند در ب...

ادامه مطلب