بایگانی برچسب ها: اثر دما روي رشد ميکروبي

دانلود پروژه تصفیه خانه

دانلود پروژه تصفیه خانه

تصفیه خانه فهرست مطالب فصل اول- مقدمه و تاریخچه  ۱ مقدمه ۲ تاریخچه تصفیه آب به روش صنعتی ۳  فصل دوم – اهمیت تصفیه پسابهای صنعتی ۷ آب و پساب در صنعت ۸ پساب صنعتی  (Industrial Wastewater) 8 مقدار مجاز برای آب مزروعی ( عناصر محلول ) ۱۱ پارامترهای مهم ۱۱ ۱- اندازه گیری جریان فاضلاب ۱۱ ۲- اندازه مواد جامد ( Total Solid ) TS 11 ۳- اندازه مواد قابل ته نشینی ۱۱ ۴- تعیین قلیائیت : ۱۲ ۵- اندازه گیری مواد آلی ۱۲ ۶-عوامل مؤثر بر غلظت O2 محلول در آب :...

ادامه مطلب