بایگانی برچسب ها: اثر روي بر روي متالوتايونين

دانلود پروژه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

دانلود پروژه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

دانلود پروژه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن فهرست مطالب فصل اول ۸ (۱) مقدمه ۸ ۱-۱ متابولسیم روی ۹ ۱-۱-۱ پیشگفتار ۹ ۱-۱-۱-۲-خصوصیات فیزیکی و شیمایی روی: ۱۱ ۱-۱-۱-۳تاریخچه ۱۱ ۱-۱-۲متابولسیم روی ۱۳ ۱-۱-۳-کمبود روی در بدن ۱۵ ۱-۱-۳-۱چطور کمبود روی را معالجه کنیم؟ ۱۸ ۱-۱-۴-مسموم کنندگی ZinC 19 ۱-۱-۶-استفاده‌های پزشکی ۲۳ ۱-۱-۷-دیدگاه فیزیولوژیکی ۲۳ ۱-۱-۷-۱-عملکردها و فار موکولوژی: ۲۴ ۱-۱-۷-۲-مکانیسم فعالیت ۲۵ ۱-۱-۸-محرکهای داروی...

ادامه مطلب