بایگانی برچسب ها: اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث

دانلود پروژه وضعیت حقوقی معاملات معارض

دانلود پروژه وضعیت حقوقی معاملات معارض

وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد  تعهد به فروش عین معین  چکیده : تعهد به انتقال مالکیت ، که امروزه بیشتر در قالب قولنامه مشاهده می شود ، یکی از قرار داد هایی  است ، که علی رغم اختلاف نظر راجع به نفوذ و لزوم آن  در فقه در حقوق موضوعه به عنوان یک قرار داد نا مه معین پذیرفته شده  است ، لذا باید ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار  گیرد ، ازجمله مواردی که از لحاظ آماری هم پرونده های زیادی را در محاکم کشور بخود اختصاص داده ، مبحث معاملات م...

ادامه مطلب