بایگانی برچسب ها: اثر عقد نسبت به طرفين

دانلود پروژه وضعيت حقوقي معاملات معارض

دانلود پروژه وضعيت حقوقي معاملات معارض

وضعيت حقوقي معاملات معارض با قرار داد  تعهد به فروش عين معين  چکيده : تعهد به انتقال مالکيت ، که امروزه بيشتر در قالب قولنامه مشاهده مي شود ، يکي از قرار داد هايي  است ، که علي رغم اختلاف نظر راجع به نفوذ و لزوم آن  در فقه در حقوق موضوعه به عنوان يک قرار داد نا مه معين پذيرفته شده  است ، لذا بايد ابعاد مختلف آن مورد بررسي قرار  گيرد ، ازجمله مواردي که از لحاظ آماري هم پرونده هاي زيادي را در محاکم کشور بخود اختصاص داده ، مبحث معاملات م...

ادامه مطلب