بایگانی برچسب ها: اثر عقد نسبت به طرفين

دانلود پروژه وضعیت حقوقی معاملات معارض

دانلود پروژه وضعیت حقوقی معاملات معارض

وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد  تعهد به فروش عین معین  چکیده : تعهد به انتقال مالکیت ، که امروزه بیشتر در قالب قولنامه مشاهده می شود ، یکی از قرار داد هایی  است ، که علی رغم اختلاف نظر راجع به نفوذ و لزوم آن  در فقه در حقوق موضوعه به عنوان یک قرار داد نا مه معین پذیرفته شده  است ، لذا باید ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار  گیرد ، ازجمله مواردی که از لحاظ آماری هم پرونده های زیادی را در محاکم کشور بخود اختصاص داده ، مبحث معاملات م...

ادامه مطلب