no-img
دانلود مقالات و جزوه دانشگاهی

اثر مشاركت ورزشي برفشار رواني بایگانی - دانلود مقالات و جزوه دانشگاهی


دانلود مقالات و جزوه دانشگاهی

مطالب

برچسب : اثر مشاركت ورزشي برفشار رواني
دانلود مقاله بررسي اثر مشاركت ورزشي برفشار رواني

دانلود مقاله بررسي اثر مشاركت ورزشي برفشار رواني


دانلود مقاله بررسي اثر مشاركت ورزشي برفشار رواني (استرس) دانش آموزان بررسي اثر مشاركت ورزشي برفشار رواني (استرس) دانش آموزان چكيده هدف از تحقيق حاضر بررسي اثر مشاركت ورزشي بر فشار رواني دانش آموزان پسر فوتباليست 18-14 ساله بوده است. منظور از فشارهاي رواني مجموعه واكنش هاي غيراختصاصي ارگانيسم در مقابله و مواجهه با هر عاملي كه مي بايد با آن رودرو شود، كه در كنترل فشار رواني عوامل متعددي از جمله مشاركت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۶ / آبان / ۱۳۹۴    بازدید : 0    نویسنده : admin_proge