بایگانی برچسب ها: اجراي ساختمان فلزي

دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان فلزی

دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان فلزی

دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان فلزی فهرست مطالب مقدمه بررسی بازدیدهای مرحله اول در حین ساخت تقسیم بندی ساختمانها از نظر اسکلت ۲ طرف بادبندی دو طرف خمشی یک طرف بادبند، یک طرف خمش ستونهای کوتاه مکان مهاربندها(بادبندها) انواع مهاربندها باگذاری استاتیکی دینامیکی بازدیدها سازه نگهبان فوند اسیون مهاربندها اتصالات بدون شرح منابع و ماخذ مقدمه: با توجه به این که پروژه ای حاضر در مورد ساختمانهای اسکلت فلزی می‌باشد ما تلاش خود را بر این پایه متمرکز می کنیم که مراحل حساس ساخت و ساز یک اسکلت فلزی را در این پروژ...

ادامه مطلب