بایگانی برچسب ها: اجراي سدهاي خاكي

دانلود رایگان مقاله سدهای خاکی

دانلود رایگان مقاله سدهای خاکی

دانلود رایگان مقاله سدهای خاکی   از زمانهای بسیار دور بنای سدهای خاکی به منظور کنترل و ذخیره آب معمول بوده است. اما به علت امکانات محدوده و عدم شناخت قوانین مکانیک خاک و هیدرولیک، ارتفاع سدها و بندهای خاکی از یک مقدار محدودی بیشتر نمی شده است، هرچند از نظر وسعت و طول سد چنین محدودیتی وجود نداشته است. امروزه با پیشرفت علم مکانیک خاک و توسعه امکانات تکنولوژی و مطالعات دقیق تر توانسته اند سدهای خاکی را با ارتفاعات قابل ملاحظه احداث نماین...

ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت کنترل نشت در سدهای خاکی

دانلود پاورپوینت کنترل نشت در سدهای خاکی

پاورپوینت کنترل نشت در سدهای خاکی فهرست مطالب ۱- کلیات مربوط به سدهای خاکی ۲- مطالعات ژنوتکنیک ساختگاه سد ۳- طراحی بدنه سد ۴- اجرای سدهای خاکی ۵- اندرکنش آب و خاک در سدهای خاکی ۶- کنترل نشت در سدهای خاکی ۷- سدهای سنگی ۸- ملاحظات زلزله در طراحی سدهای خاکی ۹- ابزارگذاری و پایش سدهای خاکی ۱۰- موارد عملی ۱- روشهای کلی جهت کاهش نشت در سدهای خاکی الف) ایجاد مانع Barriers ۱- استفاده از هسته با نفوذپذیری بسیار کم در بدنه سد ۲- استفاده از رویه آب...

ادامه مطلب