دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید
شما در حال مشاهده مطالب مرتبط با برچسب "

اجراي مقررات بين المللي

" هستید
تصویر  مقاله رایگان اجراي مقررات حقوق بين الملل

مقاله رایگان اجراي مقررات حقوق بين الملل

اجراي مقررات حقوق بين الملل دكتر هدايت الله فلسفي با آنكه « در اين چند دهه اخير فعاليتهاي فرا مليتي در جامعه بين المللي رشد روز افزون داشته و از حق مردم در تعيين سرنوشت خويش سخن بسيار به ميان آمده است دولتها همچنان عامل بلافصل اجراي مقررات بين المللي و راهبر سياستهاي خارجي نسبتا مستق...
ادامه ...