بایگانی برچسب ها: اجراي مقررات حقوق بين الملل.doc

مقاله رایگان اجرای مقررات حقوق بین الملل

مقاله رایگان اجرای مقررات حقوق بین الملل

اجرای مقررات حقوق بین الملل دکتر هدایت الله فلسفی با آنکه « در این چند دهه اخیر فعالیتهای فرا ملیتی در جامعه بین المللی رشد روز افزون داشته و از حق مردم در تعیین سرنوشت خویش سخن بسیار به میان آمده است دولتها همچنان عامل بلافصل اجرای مقررات بین المللی و راهبر سیاستهای خارجی نسبتا مستقل خویش به شمار می آیند» از این رو دولتها نه تنها خالق و تابع حقوق بین الملل که ضامن بقا و اعمال مقررات آنند و بدین اعتبار بر اهرمهای نظام اجرایی حقوق بین ...

ادامه مطلب