بایگانی برچسب ها: اجراي مقررات حقوق بين الملل.pdf

مقاله رایگان اجراي مقررات حقوق بين الملل

مقاله رایگان اجراي مقررات حقوق بين الملل

اجراي مقررات حقوق بين الملل دكتر هدايت الله فلسفي با آنكه « در اين چند دهه اخير فعاليتهاي فرا مليتي در جامعه بين المللي رشد روز افزون داشته و از حق مردم در تعيين سرنوشت خويش سخن بسيار به ميان آمده است دولتها همچنان عامل بلافصل اجراي مقررات بين المللي و راهبر سياستهاي خارجي نسبتا مستقل خويش به شمار مي آيند» از اين رو دولتها نه تنها خالق و تابع حقوق بين الملل كه ضامن بقا و اعمال مقررات آنند و بدين اعتبار بر اهرمهاي نظام اجرايي حقوق بين ...

ادامه مطلب