بایگانی برچسب ها: اجرای احکام مدنی

دانلود گزارش بررسی کارآموزی وکالت

دانلود گزارش بررسی کارآموزی وکالت

دانلود گزارش بررسی کارآموزی وکالت دانلود گزارش بررسی کارآموزی وکالت  در خصوص دادخواست تقدیمی بوکالت از آقای بطرفیت آقای بخواسته الزام به انتقال رسمی یک قطعه زمین بدین شرح که بموجب مدرکیه مورخه ۱۳/۳/۶۹ یک قطعه زمین واقع در جاده نهارخوران را از خوانده خریداری و تمامی حق و حقوق قانونی متعلقه را انتقال گرفته و فروشنده وفق بندهای ۵ و ۶ قرارداد موصوف تعهد نموده گزارش بررسی کارآموزی وکالت  با دریافت مبلغی بابت سود معامله به تحویل مبیع و ا...

ادامه مطلب