بایگانی برچسب ها: اجرای احکام کیفری

دانلود گزارش کارآموزی وکالت

دانلود گزارش کارآموزی وکالت

دانلود گزارش کارآموزی وکالت فهرست مطالب فصل اول گزارشات حقوقی الف) دفاتر حقوقی ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی) ج) اجرای احکام مدنی  فصل دوم گزارشات کیفری الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی) ب) اجرای احکام کیفری ج) دادگاه انقلاب د) دادگاه اطفال و) دادگاه تجدید نظر فصل سوم گزارشات خانواده دادگاه خانواده فصل چهارم گزارشات امور حسبی دایره سرپرستی  باسمه تعالی نام مرجع کارآموزی: دادگاه حقوقی          نام و سمت قاضی سرپرست: آقای حسینی پرونده مطروحه مربوط ب...

ادامه مطلب