بایگانی برچسب ها: اجرای ساختمانهای بتنی

دانلود کارآموزی اجرای ساختمانهای بتنی

دانلود کارآموزی اجرای ساختمانهای بتنی

دانلود کارآموزی اجرای ساختمانهای بتنی کارآموزی اجرای ساختمانهای بتنی، آرماتور بندی و بتن ریزی آن در شرکت مشاورین طرح نو خط مشی کیفیت: تعهّد به ساخت وتجهیزفضاهای مسکونی و تجاری واداری مطابق با استانداردها وارتقاء مداوم کیفیت محصولات وفرایند اجرایی,تحقیقاتی ونظارتی باحمایت ونظارت مستمر مدیران ارشد وهمکاری تمامی کارکنان سازمان نظام مهندسی.مأموریت سازمان:ساخت ,توسعه وتجهیز فضاهای مسکونی و تجاری واداری استاندارد ومقاوم ومتناسب بااولویتها در...

ادامه مطلب