بایگانی برچسب ها: اجرای ساختمانهای بتنی

دانلود کارآموزی اجرای ساختمانهای بتنی

دانلود کارآموزی اجرای ساختمانهای بتنی

دانلود کارآموزی اجرای ساختمانهای بتنی کارآموزی اجرای ساختمانهای بتنی، آرماتور بندی و بتن ریزی آن در شركت مشاورين طرح نو خط مشي كيفيت: تعهّد به ساخت وتجهيزفضاهاي مسكوني و تجاري واداری مطابق با استانداردها وارتقاء مداوم كيفيت محصولات وفرايند اجرايي,تحقيقاتي ونظارتي باحمايت ونظارت مستمر مديران ارشد وهمكاري تمامي كاركنان سازمان نظام مهندسي.مأموريت سازمان:ساخت ,توسعه وتجهيز فضاهاي مسكوني و تجاري واداری استاندارد ومقاوم ومتناسب بااولويتها در...

ادامه مطلب