بایگانی برچسب ها: اجرت المثل ایام زوجیت و نحله

دانلود کارتحقیقی نحله و اجرت المثل دوران زوجیت

دانلود کارتحقیقی نحله و اجرت المثل دوران زوجیت

نحله و اجرت المثل دوران زوجیت مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد؛ به زوجه اجرت المثل تعلق می گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی باشد که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این تحقیق به مبانی فقهی اجرت المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت ال...

ادامه مطلب