بایگانی برچسب ها: اجزای اصلی گیربکس‌های اتوماتیک

دانلود پروژه گیربکس اتوماتیک خودرو

دانلود پروژه گیربکس اتوماتیک خودرو

دانلود مقاله گیربکس اتوماتیک خودرو فهرست مطالب چکیده مقدمه فصل اول ۱-۱-تاریخچه پیدایش گیربکس اتوماتیک ۱-۲-۱- انواع گیربکس ۲-۲-۱- اورداریو چیست؟ ۳-۲-۱- ارزش یک اوردرایو ۱-۳-۱- گیربکس اتوماتیک ۲-۳-۱- اجزای اصلی گیربکس‌های اتوماتیک فصل دوم ۱-۲-کوپلینگ هیدرولیکی و مبدل گشتاور ۲-۲-تاریخچه کوپلینگ هبدرولیکی و مبدل گشتاور ۱-۳-۲- کوپلینگ هیدرولیکی ۲-۳-۲- ساختمان و اساس ار کوپلینگ هیدرولیکی ۳-۳-۲- نسبت سرعت ۴-۳-۲- یک گریپ فروت فلزی (A Metalic Grape...

ادامه مطلب