بایگانی برچسب ها: اجزای اصلی گیربکس‌های اتوماتیک

دانلود پروژه گیربکس اتوماتیک خودرو

دانلود پروژه گیربکس اتوماتیک خودرو

دانلود مقاله گیربکس اتوماتیک خودرو فهرست مطالب چکیده مقدمه فصل اول 1-1-تاریخچه پیدایش گیربکس اتوماتیک 1-2-1- انواع گیربکس 2-2-1- اورداریو چیست؟ 3-2-1- ارزش یک اوردرایو 1-3-1- گیربکس اتوماتیک 2-3-1- اجزای اصلی گیربکس‌های اتوماتیک فصل دوم 1-2-کوپلینگ هیدرولیکی و مبدل گشتاور 2-2-تاریخچه کوپلینگ هبدرولیکی و مبدل گشتاور 1-3-2- کوپلینگ هیدرولیکی 2-3-2- ساختمان و اساس ار کوپلینگ هیدرولیکی 3-3-2- نسبت سرعت 4-3-2- یک گریپ فروت فلزی (A Metalic Grape...

ادامه مطلب