بایگانی برچسب ها: اجزای سیستم hvdc

دانلود پروژه سیستم HVDC

دانلود پروژه سیستم HVDC

فهرست مطالب  ـ مقدمه 1 ـ ساختار PLC 2 ـ تفاوت PLC با كامپيوتر 6 ـ كاربرد PLC صنايع مختلف 8 ـ سخت افزار PLC 9 ـ مدولا منبع تغذيه (PS  ) 10 ـ واحد پردازش مركزي (CPU) 11 ـ حافظه (MEMORY) 11 ـ ترمينال ورودي (INPUT MODULE) 12 ـ ‌ترمينال خروجي (OUTPUT MODULE) 13 ـ مدول هاي ارتباط پروسسوري (CP) 14 ـ‌ مدول هاي رابط (IM) 14 ـ تصويري ورودي ها (PII) 14 ـ تصوير خروجي ها(PIO) 15 ـ‌ فلگ ها ، تايمرها و شمارنده ها 15 ـ‌ انبارك يا آكومولاتور (ACCUM) ...

ادامه مطلب