بایگانی برچسب ها: احترام به قوانین راهنمایی رانندگی از کودکی

دانلود مقاله قوانین راهنمایی و رانندگی در نیروی انتظامی

دانلود مقاله قوانین راهنمایی و رانندگی در نیروی انتظامی

قوانین راهنمایی و رانندگی در نیروی انتظامی فهرست مطالب احترام به قوانین راهنمایی رانندگی از کودکی سرعت و ایمنی رانندگی توصیه پیشگیرانه در رانندگی توصیه پیشگیرانه در تردد شهری توصیه پیشگیرانه در مسافرکشی توصیه پیشگیرانه در سفر توصیه پیشگیرانه در موتور سواریتذکرات مهم نیروی انتظامی به رانندگان ۱-از انتقال مسافرین مشکوک به اخاذی و سرقت به عنف خوداری نموده و موارد مشکوک را سریعا به نیروی انتظامی اعلام نمائید . ۲- شبها و صبح زود از انتقال مسافری...

ادامه مطلب