بایگانی برچسب ها: احتياج‌هاي زارعي

دانلود مقاله کلم پیچ Cabbage

دانلود مقاله کلم پیچ Cabbage

کلم پیچ Cabbage فهرست مطالب کلم پیچ Cabbage. 1 طبقه بندی، مبدا، و تاریخچه. ۱ وسعت و اهمیت… ۱ روندکار در راندمان تولید. ۲ احتیاج آب و هوائی.. ۵ انتخاب ارقام و بذر ۵ انواع ارقام. ۶ تامین بذر ۶ آماده سازی خاک… ۷ کود شیمیائی وآهک…. ۸ کنترل بیماریها و حشرات… ۱۴ کلم گل سبز (بروکلی)(Broccoli sprouting) 19 طبقه بندی و اهمیت… ۱۹ ارقام. ۲۰ کلم تکمه ای (بروکسل) Brussels sprouts. 21 طبقه بندی، طرز رشد و کشت…...

ادامه مطلب