بایگانی برچسب ها: احتياج‌هاي زارعي

دانلود مقاله کلم پيچ Cabbage

دانلود مقاله کلم پيچ Cabbage

کلم پيچ Cabbage فهرست مطالب کلم پيچ Cabbage. 1 طبقه بندي، مبدا، و تاريخچه. 1 وسعت و اهميت… 1 روندکار در راندمان توليد. 2 احتياج آب و هوائي.. 5 انتخاب ارقام و بذر 5 انواع ارقام. 6 تامين بذر 6 آماده سازي خاک… 7 کود شيميائي وآهک…. 8 کنترل بيماريها و حشرات… 14 کلم گل سبز (بروکلي)(Broccoli sprouting) 19 طبقه بندي و اهميت… 19 ارقام. 20 کلم تکمه اي (بروکسل) Brussels sprouts. 21 طبقه بندي، طرز رشد و کشت… 21 وسعت ...

ادامه مطلب