بایگانی برچسب ها: احداث آموزشگاه زبان‌

دانلود رایگان طرح احداث آموزشگاه زبان‌

دانلود رایگان طرح احداث آموزشگاه زبان‌

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي  آموزشگاه زبان‌هاي خارجي چکیده ای از مطالب موضوع طرح : خدمات آموزشي در زمينه زبان هاي خارجي  ظرفيت طرح : 1872 دانش آموز در سال ( معادل 67392 نفر-ساعت آموزشي )  محل اجراي طرح :  قابل اجرا در سراسر كشور  سرمايه گذاري كـل: 9/442 ميليون ريال  سهم آوردة متقاضي: 9/42 ميليون ريال  سهم تسهيلات: 400 ميليون ريال  دورة بازگشـت سرمايه: 2 سال مقدمــه : رشد روزافزون سطح تحصيلات افراد جامعه ، باعث افزايش ميزان استفاد...

ادامه مطلب