بایگانی برچسب ها: احداث تونل مترو و برخورد با مشكلات سفره آبها

دانلود پروژه احداث تونل مترو و برخورد با مشکلات سفره آبهای زیرزمینی

دانلود پروژه احداث تونل مترو و برخورد با مشکلات سفره آبهای زیرزمینی

احداث تونل مترو و برخورد با مشکلات سفره آبهای زیرزمینی در آبرفتهای جنوب دشت تهران  مقــــدمــــه به دلایل تاریخی شناخته شده اکثر شهرهای بزرگ از جمله تهران بر روی زمینهای نرم بنا شده اند. پیشرفت زمان و رشد فزاینده جمعیت این شهرها نیز لزوم احداث فضاهای زیرزمینی جهت تاسیسات و ارتباطات شهری را امری اجتناب ناپذیر شمرده است. لذا مهندسین طراح باید با توجه به وضعیت زمین شناسی مهندسی منطقه ، سازه های سطحی ، حجم ترافیک ، سطح قیمتها ، کیفیت و کمیت ...

ادامه مطلب