بایگانی برچسب ها: احراز رابطه نسبیت بین ضرر و فعل زیانبار

دانلود پروژه بررسی احراز رابطه نسبیت بین ضرر و فعل زیانبار

دانلود پروژه بررسی احراز رابطه نسبیت بین ضرر و فعل زیانبار

بررسی احراز رابطه نسبیت بین ضرر و فعل زیانبار مقدمه فصل اول: کلیات بخش نخست: مفهوم ضرر و اقسام آن ۱-۱- مفهوم ضرر ۱-۲- ضرر قابل جبران و شرایط آن ۱-۳- از دست دادن موقعیتهای عملی ۱-۴- محروم ماندن از کار ۱-۵- ضرر معنوی بخش دوم: بیان مختصر فعل زیان‌بار بخش سوم: بیان مختصر رابطه سببیت فصل دوم: فصل زیان بار بخش نخست: عنصر ماده فعل زیان بار ۱-۱- تقصیر با فعل مثبت ۱-۱-۱- قاعده ۱-۱-۲- شرایط فعل مثبت زیان بار و زیانها ۱-۲- تقصیر از نوع فعل سلبی یا...

ادامه مطلب