بایگانی برچسب ها: احراز رابطه نسبیت بین ضرر و فعل زیانبار

دانلود پروژه بررسی احراز رابطه نسبیت بین ضرر و فعل زیانبار

دانلود پروژه بررسی احراز رابطه نسبیت بین ضرر و فعل زیانبار

بررسی احراز رابطه نسبیت بین ضرر و فعل زیانبار مقدمه فصل اول: كليات بخش نخست: مفهوم ضرر و اقسام آن 1-1- مفهوم ضرر 1-2- ضرر قابل جبران و شرايط آن 1-3- از دست دادن موقعيتهاي عملي 1-4- محروم ماندن از كار 1-5- ضرر معنوي بخش دوم: بيان مختصر فعل زيان‌بار بخش سوم: بيان مختصر رابطة سببيت فصل دوم: فصل زيان بار بخش نخست: عنصر مادة فعل زيان بار 1-1- تقصير با فعل مثبت 1-1-1- قاعده 1-1-2- شرايط فعل مثبت زيان بار و زيانها 1-2- تقصير از نوع فعل سلبي ...

ادامه مطلب