بایگانی برچسب ها: احكام فقهي و حقوقي كودكان نامشروع.doc

مقاله رایگان احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع

مقاله رایگان احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع

بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع در این مقاله کودکان نامشروع و احکام فقهی و حقوقی آنان بررسی می شود.کودکان نامشروع چه کسانی هستند؟ کودک تلقیحی وآزمایشگاهی ، مشروع است یا نامشروع ؟ احکام فقهی و حقوقی در دو مرحله مطالعه می شود: مرحله اول ،احکام حقوق مدنی از قبیل : نسب ، اسلام ، توارث ، محرمیت وازدواج ، حضانت و ولایت ، نفقه اطلاعت از والدین نامشروع ، مرحله دوم ، دربیان احکام حقوق جزا،از قبیل : حکم اسقاط جنین نامشروع ، اثبات دیه ب...

ادامه مطلب