بایگانی برچسب ها: اختصاصات رسوبات بادي

دانلود پروژه بررسی محیط های صحرایی و بیابانی دریایی

دانلود پروژه بررسی محیط های صحرایی و بیابانی دریایی

بررسی محیط های صحرایی و بیابانی دریایی و دریاچه‌ای دلتایی و مصب ها فهرست مطالب رسوبات محيطهاي صحرايي 6 رسوبات حمادا (Hamada deposits) 6 رسوبات سرير (Serir deposits) 7 رسوبات سبخاها و درياچه‌هاي نواحي صحرايي 7 رسوبات وادي (Wadi  deposits) : 10 رسوبات لسي يا گرد و غباري 10 رسوبات ماسه اي بادي (Eolian Sand Deposits) 11 انواع تپه‌هاي ماسه اي : 14 3ـ تپه‌هاي برخان (Brachan dune) 16 4ـ تپه‌هاي پارا بوليك (Parabolic dune) 17 5ـ تپه‌هاي ستاره ...

ادامه مطلب