بایگانی برچسب ها: اختصاصات رسوبات بادي

دانلود پروژه بررسی محیط های صحرایی و بیابانی دریایی

دانلود پروژه بررسی محیط های صحرایی و بیابانی دریایی

بررسی محیط های صحرایی و بیابانی دریایی و دریاچه‌ای دلتایی و مصب ها فهرست مطالب رسوبات محیطهای صحرایی ۶ رسوبات حمادا (Hamada deposits) 6 رسوبات سریر (Serir deposits) 7 رسوبات سبخاها و دریاچه‌های نواحی صحرایی ۷ رسوبات وادی (Wadi  deposits) : 10 رسوبات لسی یا گرد و غباری ۱۰ رسوبات ماسه ای بادی (Eolian Sand Deposits) 11 انواع تپه‌های ماسه ای : ۱۴ ۳ـ تپه‌های برخان (Brachan dune) 16 ۴ـ تپه‌های پارا بولیک (Parabolic dune) 17 ۵ـ تپه‌های ستاره ای...

ادامه مطلب