بایگانی برچسب ها: اختلاف در صلاحیت ذاتی محاکم

دانلود کار تحقیقی قرارعدم صلاحيت ذاتي

دانلود کار تحقیقی قرارعدم صلاحيت ذاتي

قرار عدم صلاحیت ذاتی چکیده اصولا تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است.اما تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد و در مقابل دادگاه دیگری را صالح بداند اما این دادگاه نیز خود را در رسیدگی به آن موضوع صالح نداند.در این موارد اختلاف در صلاحیت رخ می دهد.قانون در این مقام راه حل های متفاوتی را بر حسب نوع صلا...

ادامه مطلب