بایگانی برچسب ها: اختلالات جنسي

دانلود مقاله عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن

دانلود مقاله عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن

عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن فهرست  مطالب چکیده۴  عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن    ۵ بخش اول: عوامل بروز جرایم جنسی به عنف۶ گفتار اول: عوامل شخصی (مستقیم)۶ ۱- اختلالات روانی و شخصیتی۷ ۲- اختلالات جنسی۸ ۲-۱- اختلال عملکرد جنسی۹ ۲-۲- اختلالات رفتاری جنسی (پارافیلیا۱۰ گفتار دوم : عوامل اجتماعی و فرهنگی (غیر مستقیم) ۱۱ ۱- ناهنجاری های اخلاقی و ضعف تقلیدات دینی در جامعه  ۱۲ ۱-۱- الکل۱۲ ۱-۲- نقش رسانه‌ها۱...

ادامه مطلب