بایگانی برچسب ها: اختلالات شنوايي در كلاس هاي عادي و وظيفه استادان

دانلود مقاله آشنایی با کودکان ناشنوا و نیمه شنوا

دانلود مقاله آشنایی با کودکان ناشنوا و نیمه شنوا

دانلود مقاله آشنایی با کودکان ناشنوا و نیمه شنوا فهرست آشنايي با كودكان و دانش آموزان ناشنوا و نيمه شنوا تعريف نا شنوايي علل وانواع ناشنوايي ناشنوايي انتقالي ناشنوايي ادراكي يا عصبي اختلالات شنوايي در كلاس هاي عادي و وظيفه استادان روشهاي آموزش و پرورش دانش آموزان ناشنوا روش زباني ( شفاهي ) زبان اشاره و روش هجي كردن با انگشتان  ( روش دستي ) روش مختلط  يا جامع ( تركيبي ) آشنايي با كودكان و دانش آموزان ناشنوا و نيمه شنوا: كودكان و دانش اموزان ...

ادامه مطلب