بایگانی برچسب ها: اختلال وسواس

دانلود پروژه اختلال وسواس

دانلود پروژه اختلال وسواس

اختلال وسواس – بي اختياري فهرست مطالب 1 – تعريف 2. شكل گيري وسواس در جريان تحول 2-3 وسواس ـ بي‌اختياري در دوره‌ي نوجواني ب ) فكر وسواسي 3. ضوابط تشخيصي اختلال وسواس – بي‌اختياري براساس DSM IV   3-1 توصيف ضوابط تشخيصي اختلال وسواس – بي‌اختياري 4. ديدگاههاي نظري درباره‌ي اختلال وسواس ـ بي‌اختياري 4-1 ديدگاه روان – پويشي الف) موضع گيري رفتاري 4-2 ديدگاه شناختي – رفتاري ب) موضوع گيري شنخاتي – رفتاري 4-3 الگوي زيست‌شناختي اختلالها...

ادامه مطلب