بایگانی برچسب ها: اختلال وسواس

دانلود پروژه اختلال وسواس

دانلود پروژه اختلال وسواس

اختلال وسواس – بی اختیاری فهرست مطالب ۱ – تعریف ۲٫ شکل گیری وسواس در جریان تحول ۲-۳ وسواس ـ بی‌اختیاری در دوره‌ی نوجوانی ب ) فکر وسواسی ۳٫ ضوابط تشخیصی اختلال وسواس – بی‌اختیاری براساس DSM IV   ۳-۱ توصیف ضوابط تشخیصی اختلال وسواس – بی‌اختیاری ۴٫ دیدگاههای نظری درباره‌ی اختلال وسواس ـ بی‌اختیاری ۴-۱ دیدگاه روان – پویشی الف) موضع گیری رفتاری ۴-۲ دیدگاه شناختی – رفتاری ب) موضوع گیری شنخاتی – رفتاری ۴-۳ الگوی زیست‌شناختی اختلالهای وسواس – ب...

ادامه مطلب