بایگانی برچسب ها: اختیارات و وظایف قیم

دانلود کارتحقیقی اختیارات و وظایف قیم در قانون

دانلود کارتحقیقی اختیارات و وظایف قیم در قانون

کارتحقیقی اختیارات و وظایف قیم در قانون آیین دادرسی کیفری اختیارات و وظایف قیم در قانون آیین دادرسی کیفری چكيده نگرش و ديدگاه دين مبيين اسلام بر مباني اصول و قواعد حقوقي بسيار عظيم و با اهميت است بطوريکه در هيچکدام از اديان الهي اين ديد با اين عظمت وجود نداسته است. با توجه به اين مبنا کيان خانواده جز محورهاي اساسي در جامعه بوده و اصول ‎۱۰ و ‎۲۱ قانون اساسي نيز مبيين اين قاعده کلي است. با توجه به اين نکته غني‌ترين مباحث حقوق در اسلام از...

ادامه مطلب