بایگانی برچسب ها: اداره كل منابع طبيعي

کارآموزی پروژه پیمانکاری مرتبط با امور پیمانهای اداره کل منابع طبیعی

کارآموزی پروژه پیمانکاری مرتبط با امور پیمانهای اداره کل منابع طبیعی

دانلود گزارش کارآموزی پروژه پیمانکاری  مرتبط با امور پیمانهای اداره کل منابع طبیعی خراسان شمالی فهرست مطالب تاریخچه پیمان و ضرورت توجه به آن فصل اول : پیمانکاری در دستگاه کارفرمایی بخش اول : – طبقه بندی معاملات – مراحل اجرای طرح – ارکان اصلی پیمان – تعاریف برخی از وازگان قانون مناقصات – طبقه بندی انواع مناقصات – آشنایی با برخی از عبارات و مفاهیم بخش دوم : – مراحل ارجاع کار به پیمانکاران – رو...

ادامه مطلب