بایگانی برچسب ها: ادبیات در ایران

دانلود مقاله ادبیات نمایشی ایران

دانلود مقاله ادبیات نمایشی ایران

ادبیات نمایشی ایران فهرست مطالب مقدمه ۱ میرزا آقا تبریزی۱ نخستین نمایشنامه نویس فارس زبان۱ مقدمه۱ ۱- میرزا آقا تبریزی کیست۳ ۲- دیدگاههای نمایشی۴ ۳- پنج نمایشنامه میرزا آقا تبریزی۸ سرگذشت اشرف خان حاکم عربستان۱۰ طریقه حکومت زمان خان بروجردی۱۸ حکایات کربلا رفتن شاه قلی میرزا۲۳ حکایت آقا هاشم خلخالی۲۶ حاجی مرشد کیمیاگر۳۰ میرزا آقا تبریزی، نخستین نمایشنامه نویس فارس زبان مقدمه: چهره نخستین نمایشنامه فارس زبان تا سال ۱۹۵۵ مسیحی در هاله ای از تاریکی و اب...

ادامه مطلب