بایگانی برچسب ها: اذن در استفاده از ارتفاق

دانلود مقاله حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌،نسبت به املاک مجاور

دانلود مقاله حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌،نسبت به املاک مجاور

حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور فهرست مطالب مقدمه ۳ مبحث اول : حق ارتفاق نسبت به ملک غیر۴ مالکیت تبعی۴ مالکیت فضا و قرار زمین۴ تعریف حق ارتفاق۸ حق ارتفاق بوسیله عقد (قرار داد)برقرار می شود۱۰ تصرف در حق ارتفاق۱۱ اذن  در استفاده از ارتفاق۱۲ تفاوت‏هاى حق ارتفاق، با اذن۱۳ مواردی که از اذن نمی توان رجوع کرد۱۴ تکالیف مالک۱۶ تکالیف صاحب حق ارتفاق۱۷ حق ارتفاق در مورد انتقال ملک۱۹ تکالیف صاحب حق ارتفاق و حق ارتفاق در مورد تق...

ادامه مطلب