بایگانی برچسب ها: اذن پدردر ازدواج دختر باکره.doc

دانلود کارتحقیقی اذن پدردر ازدواج دختر باکره

دانلود کارتحقیقی اذن پدردر ازدواج دختر باکره

دانلود کارتحقیقی اذن پدردر ازدواج دختر باکره اذن پدردر ازدواج دختر باکره چکیده : قانون مدنی در مادۀ ۱۰۴۳، اذن پدر یا جد پدری را در نکاح دختر باکره لازم شمرده است. ماده مذکور، قبل از اصلاحیۀ سال ۱۳۶۱ این گونه مقرر می داشت : « نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده است، اگر چه بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد ، متوقف به اجازۀ پدر یا جدّ پدری اوست…» .در بخش نخست از این مقاله در خصوص اعتبار اذن ولی در حدوث عقد ازدواج دختر باکره و اثر چنین ا...

ادامه مطلب